Επιλέξτε σελίδα

Ανακατασκευασμένο υλικό 3Com

Επισκευή υλικού 3Com

Comtek is Europe´s largest independent 3Com Repair Service. Our in–depth technical knowledge and experience are your guarantee that Comtek’s Used & Refurbished 3Com switches, routers and access products will function just like they did when they were brand new.

We are the preferred source for tested and warranted Used & Refurbished 3Com switches, routers, modules and accessories. Our stock includes current, discontinued, and legacy products.

We also provide rock-solid warranties on all our Used & Refurbished 3Com switches, routers and access products. Comtek’s Used and Refurbished 3Com products provide great value for money. Whether you require Used or Refurbished 3Com switches, Used or Refurbished 3Com routers, or other types of Used and Refurbished 3Com hardware, Comtek can provide all your requirements.

Παραδείγματα ανακαινισμένου υλικού 3Com διαθέσιμο για αγορά

Διαμόρφωση βάσης 2016 Σειρά SuperStack 3 3200 Σειρά διακόπτη SuperStack II 1000
Διαμόρφωση βάσης 2024 Σειρά SuperStack 3 4200 Σειρά διακόπτη SuperStack II 3000
Διακόπτης γραμμής βάσης 2126-G Σειρά SuperStack 3 4300 Σειρά διακόπτη SuperStack II 600
Διαμόρφωση βάσης 2808 Σειρά SuperStack 3 4400 Σειρά διακόπτη SuperStack II 9000
Διαμόρφωση βάσης 2816 Σειρά SuperStack 3 4900 Corebuilder 7000
Διαμόρφωση βάσης 2824 Σειρά SuperStack 3 9000 Corebuilder 5000

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Περισσότερες πληροφορίες Κλεισιμο